פרטי חבר בורסה

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ        

www.fibi.co.il
מנכ"ל: גב' סמדר ברבר-צדיק
כתובת: בית הבנק, שד' רוטשילד 42 תל-אביב 6688310
טלפון: 03-5196223
פקס: 03-5100316