פרטי חבר בורסה

בנק מסד בע"מ        

www.bankmassad.co.il
מנכ"ל: מר גבי (גבריאל) טייטל
כתובת: בית חוגי 58, רח' אבא הלל סילבר 12 רמת-גן 5250606
טלפון: 03-5641342
פקס: 03-5641441