פרטי חבר בורסה

בנק מסד בע"מ        

www.bankmassad.co.il
מנכ"ל:  מר גבי (גבריאל) טייטל
כתובת: רח' אבא הלל סילבר 12, בית חוגי 58, רמת-גן 5250606
טלפון: 03-5641342
פקס: 03-5641441