פרטי חבר בורסה

HSBC Bank plc        

www.hsbc.com
מנכ"ל: מר מיכאל (מייקל) ישראל
כתובת: מגדל אמות אטריום, קומה 30, רחוב ז'בוטינסקי 2 רמת גן 5250501
טלפון: 03-7101100
פקס: 03-7101130