פרטי חבר בורסה

בנק ישראל        

www.boi.gov.il
מנכ"ל: מר חזי כאלו
כתובת: גב' מימי רגב, ק' 12, קרית המדע 3 הר חוצבים ירושלים
טלפון: 02-6552211
פקס: 03-5601742