פרטי חבר בורסה

בנק ישראל        

www.boi.gov.il
מנכ"ל:  מר חזי כאלו, מר חזי כאלו
כתובת: קרית המדע 3, גב' מימי רגב, בניין D, ק' 12, הר חוצבים ירושלים
טלפון: 02-6552211
פקס: 03-5601742