פרטי חבר בורסה

פסגות ניירות ערך בע"מ        

www.psagot.co.il
מנכ"ל:  גב' תמרה דירקטור
כתובת: רחוב אחד העם 14, בית פסגות, קומה 16, תל-אביב 6514211
טלפון: 03-7968805