פרטי חבר בורסה

יו.בי.אס ניירות ערך ישראל בע"מ        

www.ubs.com
מנכ"ל: מר עדי ויגודסקי
כתובת: קומה 7, רחוב החושלים 8 הרצליה פיתוח 4672408
טלפון: 09-8789100
פקס: 09-8789134