פרטי חבר בורסה

Merrill Lynch International (חבר רחוק)        

www.ml.com
כתובת: רחוב הארבעה 21, באמצעות דוד לוי, Citibank, N.A בנין פלטינום, תל אביב 6473921
טלפון: 2079965138- 44
פקס: 2079962624- 44