פרטי חבר בורסה

Flow Traders B.V (חבר רחוק)        

מנכ"ל: Dennis Desire Matthijs Dijkstra
כתובת: 10180LL, Jacob Bontiusplaats 9 Amsterdam The Netherlands