פרטי חבר בורסה

אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ        

www.xnes.co.il
מנכ"ל:  מר אלעד בנבג'י
כתובת: רחוב אפעל 25, בית אמות פלטינום, קומה 17, פתח-תקוה 4951125
טלפון: 03-7532000
פקס: 03-7532010