פרטי חבר בורסה

אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ        

www.xnes.co.il
מנכ"ל: מר אלעד בנבג'י
כתובת: בית אמות פלטינום, קומה 17, רחוב אפעל 25 פתח-תקוה 4951125
טלפון: 03-7532000
פקס: 03-7532010