פרטי חבר בורסה

בנק אגוד לישראל בע"מ        

www.unionbank.co.il
מנכ"ל: גב' שמר שבי
כתובת: רחוב אחוזת בית 6-8 תל-אביב 6514304
טלפון: 03-5191581
פקס: 03-5191887