ממשל שקלית 1026
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 1026
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק1026
מס' ני"ע: 1099456
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 138.64 
 שינוי (%) -0.12% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 172,803,124 
 מספר עסקאות
 301 
 הון רשום למסחר
 16,962,390,920 
 שער בסיס
 138.80 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 23,516,659 
 שער פתיחה
 138.63 
 שער גבוה
 138.76 
 שער נמוך
 138.30 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.60% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 5.10% 
 ריבית 6.25000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 1.28 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 1026
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
172,803,124
138.30
138.76
138.63
138.80
-0.12%
138.64
138.64
17/06/2019
61,207,023
138.53
138.80
138.70
138.70
0.07%
138.80
138.80
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות