ממשל שקלית 0120
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0120
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0120
מס' ני"ע: 1115773
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 104.85 
 שינוי (%)  + 0.05% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 48,347,347 
 מספר עסקאות
 71 
 הון רשום למסחר
 18,509,170,000 
 שער בסיס
 104.80 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 19,406,865 
 שער פתיחה
 104.80 
 שער גבוה
 104.85 
 שער נמוך
 104.80 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.10% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 0.50% 
 ריבית 5.00000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 0.23 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0120
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
48,347,347
104.80
104.85
104.80
104.80
0.05%
104.85
104.85
13/06/2019
32,622,802
104.78
104.80
104.78
104.78
0.02%
104.80
104.80
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות