ממשל שקלית 0122
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0122
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0122
מס' ני"ע: 1123272
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 114.92 
 שינוי (%) -0.03% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 31,869,836 
 מספר עסקאות
 165 
 הון רשום למסחר
 17,957,303,999 
 שער בסיס
 114.96 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 20,636,534 
 שער פתיחה
 114.96 
 שער גבוה
 114.96 
 שער נמוך
 114.90 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.20% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 1.70% 
 ריבית 5.50000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 0.56 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0122
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
31,869,836
114.90
114.96
114.96
114.96
-0.03%
114.92
114.92
17/06/2019
25,365,395
114.45
114.97
114.94
114.94
0.02%
114.96
114.96
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות