ממשל שקלית 0142
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0142
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0142
מס' ני"ע: 1125400
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 152.65 
 שינוי (%) -0.03% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 83,299,841 
 מספר עסקאות
 263 
 הון רשום למסחר
 18,283,626,000 
 שער בסיס
 152.70 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 27,909,955 
 שער פתיחה
 152.90 
 שער גבוה
 153 
 שער נמוך
 152.55 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 2% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 11.20% 
 ריבית 5.50000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 2.53 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0142
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
83,299,841
152.55
153
152.90
152.70
-0.03%
152.65
152.65
13/06/2019
161,444,857
152.25
152.98
152.25
152.16
0.35%
152.70
152.70
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות