ממשל שקלית 0323
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0323
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0323
מס' ני"ע: 1126747
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 114.05 
 שינוי (%)  + 0.05% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 105,227,762 
 מספר עסקאות
 209 
 הון רשום למסחר
 17,916,030,100 
 שער בסיס
 113.99 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 20,433,232 
 שער פתיחה
 113.94 
 שער גבוה
 114.19 
 שער נמוך
 113.94 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.40% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 2.70% 
 ריבית 4.25000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 0.72 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0323
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
105,227,762
113.94
114.19
113.94
113.99
0.05%
114.05
114.05
13/06/2019
58,297,221
113.93
114.05
113.92
113.92
0.06%
113.99
113.99
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות