ממשל שקלית 0324
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0324
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0324
מס' ני"ע: 1130848
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 114.04 
 שינוי (%)  + 0.04% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 46,032,119 
 מספר עסקאות
 211 
 הון רשום למסחר
 16,226,986,000 
 שער בסיס
 114 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 18,505,255 
 שער פתיחה
 114 
 שער גבוה
 114.09 
 שער נמוך
 113.95 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.40% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 3.60% 
 ריבית 3.75000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 0.91 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0324
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
46,032,119
113.95
114.09
114
114
0.04%
114.04
114.04
13/06/2019
112,029,560
113.94
114.08
114.03
113.93
0.06%
114
114
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות