ממשל שקלית 0825
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0825
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0825
מס' ני"ע: 1135557
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 104.97 
 שינוי (%)  + 0.08% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 47,352,631 
 מספר עסקאות
 287 
 הון רשום למסחר
 18,385,266,000 
 שער בסיס
 104.89 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 19,299,014 
 שער פתיחה
 104.90 
 שער גבוה
 105.05 
 שער נמוך
 104.90 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.60% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 5.10% 
 ריבית 1.75000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 1.15 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0825
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
47,352,631
104.90
105.05
104.90
104.89
0.08%
104.97
104.97
13/06/2019
102,329,970
104.80
105.03
104.80
104.80
0.09%
104.89
104.89
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות