ממשל שקלית 0421
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0421
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0421
מס' ני"ע: 1138130
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 101.21 
 שינוי (%)  + 0.01% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 6,501,503 
 מספר עסקאות
 94 
 הון רשום למסחר
 14,563,603,000 
 שער בסיס
 101.20 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 14,739,823 
 שער פתיחה
 101.20 
 שער גבוה
 101.23 
 שער נמוך
 101.20 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.10% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 1.20% 
 ריבית 1.00000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 0.42 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0421
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
6,501,503
101.20
101.23
101.20
101.20
0.01%
101.21
101.21
13/06/2019
16,429,280
101.19
101.22
101.17
101.17
0.03%
101.20
101.20
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות