ממשל שקלית 0327
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0327
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0327
מס' ני"ע: 1139344
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 104.91 
 שינוי (%) -0.08% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 116,259,383 
 מספר עסקאות
 370 
 הון רשום למסחר
 14,954,270,940 
 שער בסיס
 104.99 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 15,688,526 
 שער פתיחה
 105.01 
 שער גבוה
 105.01 
 שער נמוך
 104.54 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 1% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 6.20% 
 ריבית 2.00000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 1.39 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0327
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
116,259,383
104.54
105.01
105.01
104.99
-0.08%
104.91
104.91
17/06/2019
75,154,558
104.77
105.01
104.87
104.94
0.05%
104.99
104.99
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות