ממשל שקלית 0347
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0347
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0347
מס' ני"ע: 1140193
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 117.59 
 שינוי (%)  + 0.01% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 161,318,519 
 מספר עסקאות
 211 
 הון רשום למסחר
 11,665,051,000 
 שער בסיס
 117.58 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 13,716,933 
 שער פתיחה
 117.58 
 שער גבוה
 117.66 
 שער נמוך
 117.26 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 2.20% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 12.30% 
 ריבית 3.75000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 2.87 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0347
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
161,318,519
117.26
117.66
117.58
117.58
0.01%
117.59
117.59
17/06/2019
21,789,807
117.24
117.60
117.24
117.60
-0.02%
117.58
117.58
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות