ממשל שקלית 1122
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 1122
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק1122
מס' ני"ע: 1141225
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 102.59 
 שינוי (%) -0.04% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 77,854,719 
 מספר עסקאות
 178 
 הון רשום למסחר
 11,618,221,890 
 שער בסיס
 102.63 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 11,919,134 
 שער פתיחה
 102.63 
 שער גבוה
 102.60 
 שער נמוך
 102.54 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.30% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 2.50% 
 ריבית 1.25000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 0.69 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 1122
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
77,854,719
102.54
102.60
102.63
102.63
-0.04%
102.59
102.59
17/06/2019
49,170,126
102.56
102.64
102.63
102.63
0%
102.63
102.63
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות