ממשל שקלית 0121
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0121
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0121
מס' ני"ע: 1142223
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 100.38 
 שינוי (%) -0.01% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 119,017,445 
 מספר עסקאות
 120 
 הון רשום למסחר
 15,643,826,000 
 שער בסיס
 100.39 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 15,703,273 
 שער פתיחה
 100.39 
 שער גבוה
 100.39 
 שער נמוך
 100.34 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.10% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 1.10% 
 ריבית 0.50000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 0.38 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0121
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
119,017,445
100.34
100.39
100.39
100.39
-0.01%
100.38
100.38
17/06/2019
2,157,739
100.30
100.39
100.38
100.38
0.01%
100.39
100.39
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות