ממשל שקלית 0928
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0928
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0928
מס' ני"ע: 1150879
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 13/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 107.16 
 שינוי (%)  + 0.03% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 106,718,029 
 מספר עסקאות
 225 
 הון רשום למסחר
 11,446,211,000 
 שער בסיס
 107.13 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 12,265,760 
 שער פתיחה
 107.33 
 שער גבוה
 107.35 
 שער נמוך
 107.15 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.90% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 6.90% 
 ריבית 2.25000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 1.60 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0928
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
106,718,029
107.15
107.35
107.33
107.13
0.03%
107.16
107.16
13/06/2019
480,142,225
106.97
107.26
106.92
106.92
0.2%
107.13
107.13
12/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות