ממשל שקלית 1123
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 1123
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק1123
מס' ני"ע: 1155068
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 103.58 
 שינוי (%) -0.05% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 84,439,180 
 מספר עסקאות
 162 
 הון רשום למסחר
 9,804,682,000 
 שער בסיס
 103.63 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 10,155,690 
 שער פתיחה
 103.63 
 שער גבוה
 103.62 
 שער נמוך
 103.51 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 0.40% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 3.50% 
 ריבית 1.50000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 0.87 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 1123
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
84,439,180
103.51
103.62
103.63
103.63
-0.05%
103.58
103.58
17/06/2019
14,183,484
103.07
103.63
103.07
103.59
0.04%
103.63
103.63
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות