ממשל שקלית 0722
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים נתוני סחירות
ממשל שקלית 0722
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   אג"ח ממשלתי   
   שחר   
למועדים ותשלומים
 
סימול: ממשק0722
מס' ני"ע: 1158104
סוג ני"ע: אג"ח ממשלתי
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 100.40 
 שינוי (%) 0.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 406,832 
 מספר עסקאות
 49 
 הון רשום למסחר
 625,000,000 
 שער בסיס
 100.40 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 627,500 
 שער פתיחה
 100.40 
 שער גבוה
 100.40 
 שער נמוך
 100.40 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 -0.80% 
 תשואה מתחילת השנה (%)
 -0.80% 
 ריבית 0.75000 
 * תשואה לפידיון ברוטו
 0.63 
* נתוני סוף יום המסחר הקודם
פרטים נוספים
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - ממשל שקלית 0722
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
406,832
100.40
100.40
100.40
100.40
0%
100.40
100.40
17/06/2019
101,234
100.40
100.40
100.40
100.40
0%
100.40
100.40
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות