פורמולה מערכות (1985)בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.formulasystems.com
החברה עוסקת בפתוח,יצור ושווק תוכנות מחשבים ושולטת ב"מטריקס" "מג'יק" ו"סאפיינס".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (18/04/2019)   
   256   
   520036690   
    2,624,496 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   שרותי מידע   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, Additional indices   
  Senior Officers :
  CEO - גיא ברנשטיין
  Financial Vice CEO - אסף ברנשטיין
  
    
  Contact Details :
  הפלדה 5 , אור יהודה
  Phone : 03-5389487
  Fax : 03-5389645
  NOAM@FORMULA.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017שנתי 2018 
Balance Sheet
5,412,046
6,238,422
סך מאזן
2,407,856
2,927,016
נכסים שוטפים
3,004,191
3,172,776
נכסים בלתי שוטפים
2,679,721
3,017,653
הון עצמי
1,434,398
1,640,751
מזה: זכויות מיעוט
1,421,449
1,971,407
התחייבויות שוטפות
1,310,876
1,249,362
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
4,698,267
5,595,719
סה"כ הכנסות
1,029,085
1,249,253
רווח גולמי
253,843
410,845
רווח תפעולי
174,595
381,284
רווח לפני מס
132,134
290,076
רווח נקי
15,452
120,704
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.57
8.17
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
---
0
דיבידנד
---
0
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
1.91
שוק להון
---
21.74
מכפיל
23.0 %
22.1 %
הון למאזן
1.2 %
9.2 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark