פורמולה מערכות (1985)בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.formulasystems.com
החברה עוסקת בפתוח,יצור ושווק תוכנות מחשבים ושולטת ב"מטריקס" "מג'יק" ו"סאפיינס".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   256   
   520036690   
    2,048,907 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   שרותי מידע   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, Additional indices   
  Senior Officers :
  CEO - גיא ברנשטיין
  Financial Vice CEO - אסף ברנשטיין
  
    
  Contact Details :
  הפלדה 5 , אור יהודה
  Phone : 03-5389487
  Fax : 03-5389625
  HALELY@FORMULA.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
Balance Sheet
5,412,046
5,211,187
5,726,496
סך מאזן
2,407,856
2,150,477
2,499,056
נכסים שוטפים
3,004,191
3,060,709
3,227,439
נכסים בלתי שוטפים
2,679,721
2,637,134
2,821,202
הון עצמי
1,434,398
1,406,909
1,509,180
מזה: זכויות מיעוט
1,421,449
1,414,457
1,825,686
התחייבויות שוטפות
1,310,876
1,159,595
1,079,608
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
4,698,267
2,237,339
2,689,532
סה"כ הכנסות
1,029,085
485,304
599,483
רווח גולמי
253,843
108,775
184,613
רווח תפעולי
174,595
56,663
172,711
רווח לפני מס
132,134
35,967
129,692
רווח נקי
15,452
762
54,203
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.57
0.07
3.69
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
---
---
0
דיבידנד
---
---
---
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.56
שוק להון
---
---
29.74
מכפיל
23.0 %
---
22.9 %
הון למאזן
1.2 %
---
5.4 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark