חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.ildc.co.il
החברה עוסקת בבנייה,נדל"ן מניב ושלטי חוצות ושולטת ב"מלונות הכשרה" ו"הכשרה אלפא" ומחזיקה ב"סקייליין".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   612   
   520020116   
    816,157 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, ת"א-פמילי, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - שלמה מעוז
  CEO - עופר נמרודי
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  ששת הימים 30 , בני ברק
  Phone : 03-7962224
  Fax : 03-7962226
  KIM@ILDC.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
4,830,651
4,476,249
4,880,506
סך מאזן
764,968
652,935
666,918
נכסים שוטפים
4,065,683
3,823,314
4,213,588
נכסים בלתי שוטפים
1,194,748
1,109,559
1,217,638
הון עצמי
461,413
418,106
470,454
מזה: זכויות מיעוט
718,189
693,015
629,515
התחייבויות שוטפות
2,917,714
2,673,675
3,033,353
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
622,630
266,533
442,449
סה"כ הכנסות
182,228
75,710
132,090
רווח גולמי
163,975
45,477
136,937
רווח תפעולי
63,546
-11,688
56,536
רווח לפני מס
18,953
-18,126
38,462
רווח נקי
-6,617
-28,139
20,293
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.23
-0.99
0.72
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-36,000
-36,000
0
דיבידנד
-73,902
-20,841
10,609
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.09
שוק להון
---
---
19.52
מכפיל
15.2 %
---
15.3 %
הון למאזן
-0.9 %
---
5.8 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark