אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.igld.com
החברה שולטת ב"בי. קומיוניקיישנס" השולטת בחברת התקשורת "בזק" ועוסקת במתן שירותי תוכן לאינטרנט.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (13/11/2018)   
   2156   
   520044264   
    274,879 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - עמי ברלב
  CEO - דורון תורג'מן
  Financial Vice CEO - איציק תדמור
  
    
  Contact Details :
  דב פרידמן 2 , רמת גן
  Phone : 03-9240000
  Fax : 03-7530075
  DORON@IGLD.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
Balance Sheet
20,846,000
20,763,000
22,028,000
סך מאזן
5,530,000
4,962,000
5,638,000
נכסים שוטפים
15,316,000
15,801,000
16,390,000
נכסים בלתי שוטפים
2,468,000
2,763,000
2,266,000
הון עצמי
2,284,000
2,547,000
2,215,000
מזה: זכויות מיעוט
4,225,000
3,464,000
4,631,000
התחייבויות שוטפות
14,153,000
14,536,000
15,131,000
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
9,789,000
4,916,000
4,694,000
סה"כ הכנסות
5,664,000
2,865,000
2,530,000
רווח גולמי
1,625,000
926,000
397,000
רווח תפעולי
1,043,000
634,000
112,000
רווח לפני מס
687,000
460,000
-26,000
רווח נקי
-8,000
436,000
-210,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.41
1.26
-7.77
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
---
---
דיבידנד
0
0
---
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
5.39
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
0.9 %
---
0.2 %
הון למאזן
-4.2 %
---
-489.9 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark