שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shva.co.il
   שווי שוק   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   (14/07/2020) 311,680 אלפי ש"ח   
   מדד ת"א-פיננסים, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
פרטי נייר הערך
סוג ני"עמס' ני"עסימולשם
הוספת ני"ע לתיק האישי מניות1158161שבאשירותי בנק אוטו
פרטי נ"יע לחברה  >
 
הצג את נתוני הגרף
 ייצוא נתונים מהגרף 
הערה: הגרף מתואם להטבות
הוספת נייר ערך/מדד להשוואה