מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.menoramivt.co.il
חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/05/2019)   
   566   
   520007469   
    3,276,853 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  מנורה מב אגח א  
 
סימול: ממהח.ק1
מס' ני"ע: 5660048
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב 19/05/2019
 שער נעילה (באגורות)
 126.82 
 שינוי(%)  + 0.02% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 19,322 
 מספר עסקאות
 1 
 הון רשום למסחר
 71,528,356 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 90,712 
 שער בסיס
 126.79 
 שער פתיחה
 126.79 
 שער גבוה
 126.82 
 שער נמוך
 126.82 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.0% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 0.7% 
 ריבית 4.28000 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - מנורה מב החזקות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
19,322
126.82
126.82
126.79
126.79
0.02%
126.82
126.82
19/05/2019
0
0
0
126.79
126.79
0%
126.79
126.79
16/05/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 20/05/2019 - 03:56 דוחות כספיים אחרונים
15/05/2019 10:07
13/05/2019 15:28
01/04/2019 15:00
28/03/2019 11:37
26/03/2019 11:54
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים