מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.menoramivt.co.il
חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/05/2019)   
   566   
   520007469   
    3,276,853 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  מנורה מב אגח ג  
 
סימול: ממהח.ק3
מס' ני"ע: 5660063
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב 19/05/2019
 שער נעילה (באגורות)
 105.44 
 שינוי(%)  + 0.41% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 180,389 
 מספר עסקאות
 65 
 הון רשום למסחר
 230,225,000 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 242,749 
 שער בסיס
 105.01 
 שער פתיחה
 105.01 
 שער גבוה
 105.65 
 שער נמוך
 105.01 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 3.4% 
 ריבית 2.94000 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - מנורה מב החזקות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
180,389
105.01
105.65
105.01
105.01
0.41%
105.44
105.44
19/05/2019
3,350,472
105.01
105.37
105.20
105.20
-0.18%
105.01
105.01
16/05/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 20/05/2019 - 03:31 דוחות כספיים אחרונים
15/05/2019 10:07
13/05/2019 15:28
01/04/2019 15:00
28/03/2019 11:37
26/03/2019 11:54
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים