מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה שולטת במשותף ב"בתי הזיקוק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/05/2019)   
   756   
   520029315   
    31,629 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  פטרוכימים אגח ב  
 
סימול: פטרו.ק2
מס' ני"ע: 7560048
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב 23/05/2019
 שער נעילה (באגורות)
 73.01 
 שינוי(%) 0.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 0 
 מספר עסקאות
 0 
 הון רשום למסחר
 211,721,469 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 154,578 
 שער בסיס
 73.01 
 שער פתיחה
 73.01 
 שער גבוה
 0 
 שער נמוך
 0 
 תשואה מתחילת החודש (%) -3.1% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 4.7% 
 ריבית 2.74775 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - פטרוכימיים
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
0
0
0
73.01
73.01
0%
73.01
73.01
23/05/2019
127,854
73.01
75.94
75.94
73.01
0%
73.01
73.01
22/05/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/05/2019 - 09:55 דוחות כספיים אחרונים
23/05/2019 09:42
22/05/2019 13:22
20/05/2019 21:47
20/05/2019 21:45
15/05/2019 14:14
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים