מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה שולטת במשותף ב"בתי הזיקוק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/05/2019)   
   756   
   520029315   
    31,629 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  פטרוכימים אגח ג  
 
סימול: פטרו.ק3
מס' ני"ע: 7560055
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב 23/05/2019
 שער נעילה (באגורות)
 64.45 
 שינוי(%) 0.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 0 
 מספר עסקאות
 0 
 הון רשום למסחר
 105,458,591 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 67,968 
 שער בסיס
 64.45 
 שער פתיחה
 64.45 
 שער גבוה
 0 
 שער נמוך
 0 
 תשואה מתחילת החודש (%) -4.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 1.4% 
 ריבית 6.69120 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - פטרוכימיים
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
0
0
0
64.45
64.45
0%
64.45
64.45
23/05/2019
23,073
64
64.90
64.94
64.94
-0.75%
64.45
64.45
22/05/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/05/2019 - 11:11 דוחות כספיים אחרונים
23/05/2019 09:42
22/05/2019 13:22
20/05/2019 21:47
20/05/2019 21:45
15/05/2019 14:14
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים