מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה שולטת במשותף ב"בתי הזיקוק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/05/2019)   
   756   
   520029315   
    31,629 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  פטרוכימים אגח 1  
 
סימול: פטרו.ק1
מס' ני"ע: 7560154
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב 23/05/2019
 שער נעילה (באגורות)
 35.95 
 שינוי(%) -1.18% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 352,228 
 מספר עסקאות
 234 
 הון רשום למסחר
 583,817,196 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 209,882 
 שער בסיס
 36.38 
 שער פתיחה
 36.40 
 שער גבוה
 37.10 
 שער נמוך
 35.80 
 תשואה מתחילת החודש (%) -4.9% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 2.7% 
 ריבית 3.45175 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - פטרוכימיים
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
352,228
35.80
37.10
36.40
36.38
-1.18%
35.95
35.95
23/05/2019
1,056,756
35.26
36.53
36.98
36.98
-1.62%
36.38
36.38
22/05/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/05/2019 - 10:29 דוחות כספיים אחרונים
23/05/2019 09:42
22/05/2019 13:22
20/05/2019 21:47
20/05/2019 21:45
15/05/2019 14:14
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים