אביב ארלון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.avivarlon.com
החברה עוסקת בתחומי הנדל"ן בסרביה ובארה"ב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   106   
   520041286   
    101,202 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אביב ארלון  
 
סימול:
אבלןלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 106013
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 270.40 
 שינוי(%)  + 0.90% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 3,313 
 מספר עסקאות
 2 
 הון רשום למסחר
 37,426,662 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 101,202 
 שער בסיס
 268 
 שער פתיחה
 268 
 שער גבוה
 272 
 שער נמוך
 268 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.0% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 26.1% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אביב ארלון
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
3,313
268
272
268
268
0.9%
270.40
270.40
17/06/2019
13,402
268
268.10
274
274
-2.19%
268
268
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 02:03 דוחות כספיים אחרונים
13/06/2019 16:52
13/06/2019 16:50
12/06/2019 17:37
05/06/2019 10:27
02/06/2019 09:36
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים