אביב ארלון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.avivarlon.com
החברה עוסקת בתחומי הנדל"ן בסרביה ובארה"ב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   106   
   520041286   
    83,274 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אביב ארלון  
 
סימול:
אבלןלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 106013
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 222.50 
 שינוי(%)  + 1.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 86,272 
 מספר עסקאות
 10 
 הון רשום למסחר
 37,426,662 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 83,274 
 שער בסיס
 220.30 
 שער פתיחה
 220.30 
 שער גבוה
 222.50 
 שער נמוך
 221 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 1.1% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 3.8% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אביב ארלון
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
86,272
221
222.50
220.30
220.30
1%
222.50
222.50
21/02/2019
491,440
220
221
220
220
0.14%
220.30
220.30
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 22:17 דוחות כספיים אחרונים
20/02/2019 13:02
20/02/2019 12:44
22/01/2019 17:38
01/01/2019 10:26
26/12/2018 16:38
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים