אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.intergamma.co.il
החברה עוסקת בייבוא ושיווק מוצרי צילום ובנדל"ן.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   174   
   520034380   
    88,018 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אינטרגאמא  
 
סימול:
אנטרלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 174011
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 4,554 
 שינוי(%) 0.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 0 
 מספר עסקאות
 0 
 הון רשום למסחר
 1,932,759 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 88,018 
 שער בסיס
 4,554 
 שער פתיחה
 4,554 
 שער גבוה
 0 
 שער נמוך
 0 
 תשואה מתחילת החודש (%) -1.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -4.5% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אינטרגאמא
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
0
0
0
4,554
4,554
0%
4,554
4,554
21/02/2019
0
0
0
4,554
4,554
0%
4,554
4,554
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 21:47 דוחות כספיים אחרונים
18/02/2019 22:40
04/02/2019 17:35
23/01/2019 17:39
22/01/2019 17:38
07/11/2018 17:02
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים