אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.intergamma.co.il
החברה עוסקת בייבוא ושיווק מוצרי צילום ובנדל"ן.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   174   
   520034380   
    145,923 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אינטרגאמא  
 
סימול:
אנטרלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 174011
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 7,550 
 שינוי(%)  + 1.72% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 22,952 
 מספר עסקאות
 4 
 הון רשום למסחר
 1,932,759 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 145,923 
 שער בסיס
 7,422 
 שער פתיחה
 7,550 
 שער גבוה
 7,550 
 שער נמוך
 7,550 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 15.3% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 58.2% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אינטרגאמא
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
22,952
7,550
7,550
7,550
7,422
1.72%
7,550
7,550
17/06/2019
9,649
7,380
7,460
7,305
7,305
1.6%
7,422
7,422
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 01:41 דוחות כספיים אחרונים
30/05/2019 13:22
28/05/2019 19:13
15/05/2019 18:54
14/05/2019 18:53
04/04/2019 19:36
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים