אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ibi.co.il
החברה עוסקת בעסקי נירות ערך,בנהול קרנות נאמנות,תיקי השקעות וקופות גמל ומחזיקה ב"פועלים אי.בי.אי" ו"הלמן אלדובי השקעות".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   175   
   520034356   
    481,092 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  איביאי בית השק  
 
סימול: אבא
מס' ני"ע: 175018
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 3,800 
 שינוי(%) -0.78% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 103,447 
 מספר עסקאות
 8 
 הון רשום למסחר
 12,660,304 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 481,092 
 שער בסיס
 3,830 
 שער פתיחה
 3,830 
 שער גבוה
 3,839 
 שער נמוך
 3,800 
 תשואה מתחילת החודש (%) 5.2% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 35.3% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - איביאי בית השק
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
103,447
3,800
3,839
3,830
3,830
-0.78%
3,800
3,800
24/04/2019
883
3,839
3,839
3,823
3,823
0.18%
3,830
3,830
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 21:41 דוחות כספיים אחרונים
27/03/2019 20:57
27/03/2019 19:06
27/03/2019 18:51
01/01/2019 08:20
06/12/2018 16:23
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים