אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ibi.co.il
החברה עוסקת בעסקי נירות ערך,בנהול קרנות נאמנות,תיקי השקעות וקופות גמל ומחזיקה ב"פועלים אי.בי.אי" ו"הלמן אלדובי השקעות".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   175   
   520034356   
    454,378 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  איביאי בית השק  
 
סימול: אבא
מס' ני"ע: 175018
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 3,589 
 שינוי(%)  + 0.06% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 10,553 
 מספר עסקאות
 8 
 הון רשום למסחר
 12,660,304 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 454,378 
 שער בסיס
 3,587 
 שער פתיחה
 3,587 
 שער גבוה
 3,594 
 שער נמוך
 3,587 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 4.7% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 26.2% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - איביאי בית השק
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
10,553
3,587
3,594
3,587
3,587
0.06%
3,589
3,589
21/02/2019
10,904
3,523
3,592
3,540
3,540
1.33%
3,587
3,587
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 22:32 דוחות כספיים אחרונים
01/01/2019 08:20
06/12/2018 16:23
06/12/2018 16:15
06/12/2018 15:49
27/11/2018 18:50
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים