אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ibi.co.il
החברה עוסקת בעסקי נירות ערך,בנהול קרנות נאמנות,תיקי השקעות וקופות גמל ומחזיקה ב"פועלים אי.בי.אי" ו"הלמן אלדובי השקעות".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   175   
   520034356   
    474,382 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  איביאי בית השק  
 
סימול: אבא
מס' ני"ע: 175018
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 3,747 
 שינוי(%)  + 0.08% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 3,747 
 מספר עסקאות
 6 
 הון רשום למסחר
 12,660,304 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 474,382 
 שער בסיס
 3,744 
 שער פתיחה
 3,744 
 שער גבוה
 3,750 
 שער נמוך
 3,726 
 תשואה מתחילת החודש (%) -1.0% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 35.5% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - איביאי בית השק
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
3,747
3,726
3,750
3,744
3,744
0.08%
3,747
3,747
17/06/2019
487
3,744
3,744
3,744
3,744
0%
3,744
3,744
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 02:14 דוחות כספיים אחרונים
29/05/2019 18:24
29/05/2019 18:01
29/05/2019 17:56
29/05/2019 17:52
21/05/2019 14:26
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים