איילון אחזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ayalon-ins.co.il
החברה עוסקת בביטוח כללי,ביטוח חיים ובריאות ובשוק ההון.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   209   
   520030677   
    406,903 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  איילון  
 
סימול: אילון
מס' ני"ע: 209015
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,236 
 שינוי(%) -0.45% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 54,503 
 מספר עסקאות
 21 
 הון רשום למסחר
 18,197,800 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 406,903 
 שער בסיס
 2,246 
 שער פתיחה
 2,246 
 שער גבוה
 2,245 
 שער נמוך
 2,186 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.7% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 2.3% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - איילון
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
54,503
2,186
2,245
2,246
2,246
-0.45%
2,236
2,236
24/04/2019
39,754
2,234
2,250
2,248
2,248
-0.09%
2,246
2,246
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 21:43 דוחות כספיים אחרונים
11/04/2019 11:02
08/04/2019 09:00
03/04/2019 14:07
03/04/2019 13:52
27/03/2019 16:20
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים