איילון אחזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ayalon-ins.co.il
החברה עוסקת בביטוח כללי,ביטוח חיים ובריאות ובשוק ההון.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   209   
   520030677   
    377,604 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  איילון  
 
סימול: אילון
מס' ני"ע: 209015
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,075 
 שינוי(%) -0.91% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 33,636 
 מספר עסקאות
 21 
 הון רשום למסחר
 18,197,800 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 377,604 
 שער בסיס
 2,094 
 שער פתיחה
 2,094 
 שער גבוה
 2,125 
 שער נמוך
 2,050 
 תשואה מתחילת החודש (%) -7.0% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -5.0% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - איילון
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
33,636
2,050
2,125
2,094
2,094
-0.91%
2,075
2,075
17/06/2019
259,801
2,085
2,150
2,150
2,113
-0.9%
2,094
2,094
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 02:16 דוחות כספיים אחרונים
12/06/2019 13:11
12/06/2019 13:09
12/06/2019 13:08
12/06/2019 13:07
12/06/2019 13:06
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים