איילון אחזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ayalon-ins.co.il
החברה עוסקת בביטוח כללי,ביטוח חיים ובריאות ובשוק ההון.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   209   
   520030677   
    393,436 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  איילון  
 
סימול: אילון
מס' ני"ע: 209015
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,162 
 שינוי(%) -2.17% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 140,279 
 מספר עסקאות
 39 
 הון רשום למסחר
 18,197,800 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 393,436 
 שער בסיס
 2,210 
 שער פתיחה
 2,289 
 שער גבוה
 2,289 
 שער נמוך
 2,127 
 תשואה מתחילת החודש (%) -6.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -1.1% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - איילון
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
140,279
2,127
2,289
2,289
2,210
-2.17%
2,162
2,162
21/02/2019
51,046
2,171
2,254
2,254
2,230
-0.9%
2,210
2,210
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 22:34 דוחות כספיים אחרונים
14/02/2019 15:02
14/02/2019 12:29
03/02/2019 12:59
01/01/2019 09:22
17/12/2018 13:26
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים