איי.אי.אס החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ies.com
החברה עוסקת בנדל"ן להשקעה ויזום פרויקטי נדל"ן בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   431   
   520039132   
    987,694 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אייאיאס  
 
סימול: איאס
מס' ני"ע: 431015
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 19,150 
 שינוי(%)  + 0.84% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 824,954 
 מספר עסקאות
 92 
 הון רשום למסחר
 5,157,673 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 987,694 
 שער בסיס
 18,990 
 שער פתיחה
 19,080 
 שער גבוה
 19,420 
 שער נמוך
 19,080 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 17.0% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 26.7% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אייאיאס
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
824,954
19,080
19,420
19,080
18,990
0.84%
19,150
19,150
21/02/2019
1,161,919
18,860
19,290
19,000
19,000
-0.05%
18,990
18,990
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 22:49 דוחות כספיים אחרונים
21/02/2019 16:03
06/02/2019 12:46
22/01/2019 19:11
21/01/2019 18:21
20/01/2019 17:47
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים