איי.אי.אס החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ies.com
החברה עוסקת בנדל"ן להשקעה ויזום פרויקטי נדל"ן בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   431   
   520039132   
    951,458 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אייאיאס  
 
סימול: איאס
מס' ני"ע: 431015
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 18,450 
 שינוי(%) -0.05% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 73,989 
 מספר עסקאות
 33 
 הון רשום למסחר
 5,156,953 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 951,458 
 שער בסיס
 18,460 
 שער פתיחה
 18,460 
 שער גבוה
 18,460 
 שער נמוך
 18,410 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 22.9% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אייאיאס
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
73,989
18,410
18,460
18,460
18,460
-0.05%
18,450
18,450
24/04/2019
105,066
18,400
18,780
18,460
18,460
0%
18,460
18,460
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 21:57 דוחות כספיים אחרונים
14/04/2019 19:10
07/04/2019 13:28
04/04/2019 18:13
03/04/2019 17:55
03/04/2019 12:08
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים