מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.menoramivt.co.il
חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/05/2019)   
   566   
   520007469   
    3,276,853 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  מנורה מב החז  
 
סימול: ממהח
מס' ני"ע: 566018
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 19/05/2019
 שער נעילה (באגורות)
 5,179 
 שינוי(%)  + 0.58% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 1,492,428 
 מספר עסקאות
 204 
 הון רשום למסחר
 63,271,931 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 3,276,853 
 שער בסיס
 5,149 
 שער פתיחה
 5,199 
 שער גבוה
 5,199 
 שער נמוך
 5,155 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 11.9% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 32.5% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - מנורה מב החזקות
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
1,492,428
5,155
5,199
5,199
5,149
0.58%
5,179
5,179
19/05/2019
2,113,033
5,049
5,180
5,050
5,040
2.16%
5,149
5,149
16/05/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 20/05/2019 - 03:26 דוחות כספיים אחרונים
15/05/2019 10:07
13/05/2019 15:28
01/04/2019 15:00
28/03/2019 11:37
26/03/2019 11:54
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים