מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.averbuch.co.il
החברה עוסקת בייבוא ושיווק פורמייקה,לבידים ומוצרי עץ.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   675   
   520041013   
    199,657 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אברבוך  
 
סימול:
אברבךלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 675017
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 2,371 
 שינוי(%)  + 3.99% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 40,974 
 מספר עסקאות
 7 
 הון רשום למסחר
 8,420,792 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 199,657 
 שער בסיס
 2,280 
 שער פתיחה
 2,280 
 שער גבוה
 2,382 
 שער נמוך
 2,335 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 12.3% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 25.9% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אברבוך
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
40,974
2,335
2,382
2,280
2,280
3.99%
2,371
2,371
17/06/2019
7,501
2,280
2,280
2,230
2,230
2.24%
2,280
2,280
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 01:40 דוחות כספיים אחרונים
05/06/2019 22:50
29/04/2019 19:05
15/04/2019 17:40
03/04/2019 16:56
03/04/2019 11:59
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים