אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.azorim.co.il
החברה עוסקת ביזמות לבניית פרויקטים למגורים בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   715   
   520025990   
    912,295 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אזורים  
 
סימול: אזרם
מס' ני"ע: 715011
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 432.90 
 שינוי(%)  + 0.86% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 114,077 
 מספר עסקאות
 69 
 הון רשום למסחר
 210,740,327 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 912,295 
 שער בסיס
 429.20 
 שער פתיחה
 425 
 שער גבוה
 436.40 
 שער נמוך
 425 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 3.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 32.2% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אזורים
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
114,077
425
436.40
425
429.20
0.86%
432.90
432.90
24/04/2019
66,364
425
430.30
426.50
426.50
0.63%
429.20
429.20
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 22:09 דוחות כספיים אחרונים
08/04/2019 14:22
08/04/2019 13:56
07/04/2019 09:53
04/04/2019 09:00
04/04/2019 08:42
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים