אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.azorim.co.il
החברה עוסקת ביזמות לבניית פרויקטים למגורים בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   715   
   520025990   
    775,735 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אזורים  
 
סימול: אזרם
מס' ני"ע: 715011
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 368.10 
 שינוי(%) -0.08% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 358,747 
 מספר עסקאות
 120 
 הון רשום למסחר
 210,740,327 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 775,735 
 שער בסיס
 368.40 
 שער פתיחה
 371 
 שער גבוה
 371 
 שער נמוך
 365 
 תשואה מתחילת החודש (%) 1.7% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 12.4% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אזורים
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
358,747
365
371
371
368.40
-0.08%
368.10
368.10
21/02/2019
159,581
356.40
370
356.40
356.40
3.37%
368.40
368.40
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 23:01 דוחות כספיים אחרונים
03/02/2019 12:22
03/02/2019 12:14
06/01/2019 15:15
31/12/2018 18:01
28/11/2018 11:45
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים