אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.azorim.co.il
החברה עוסקת ביזמות לבניית פרויקטים למגורים בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   715   
   520025990   
    847,387 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אזורים  
 
סימול: אזרם
מס' ני"ע: 715011
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 402.10 
 שינוי(%) -1.01% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 284,065 
 מספר עסקאות
 114 
 הון רשום למסחר
 210,740,327 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 847,387 
 שער בסיס
 406.20 
 שער פתיחה
 406.20 
 שער גבוה
 407 
 שער נמוך
 400.20 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.3% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 22.8% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אזורים
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
284,065
400.20
407
406.20
406.20
-1.01%
402.10
402.10
17/06/2019
152,877
400.10
406.20
400.10
406.20
0%
406.20
406.20
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 02:37 דוחות כספיים אחרונים
17/06/2019 10:05
13/06/2019 22:16
13/06/2019 22:13
12/06/2019 17:37
29/05/2019 10:50
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים