אביב ארלון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.avivarlon.com
החברה עוסקת בתחומי הנדל"ן בסרביה ובארה"ב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   106   
   520041286   
    83,274 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אביב ארלן אגח ה  
 
סימול: אבלן.ק5
מס' ני"ע: 1060110
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 104 
 שינוי(%)  + 0.34% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 181,703 
 מספר עסקאות
 6 
 הון רשום למסחר
 43,000,000 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 44,720 
 שער בסיס
 103.65 
 שער פתיחה
 103.65 
 שער גבוה
 104 
 שער נמוך
 103.67 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 1.0% 
 ריבית 5.80000 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אביב ארלון
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
181,703
103.67
104
103.65
103.65
0.34%
104
104
21/02/2019
34,544
103.61
103.75
103.80
103.80
-0.14%
103.65
103.65
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 22/02/2019 - 22:20 דוחות כספיים אחרונים
20/02/2019 13:02
20/02/2019 12:44
22/01/2019 17:38
01/01/2019 10:26
26/12/2018 16:38
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים