אביב ארלון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.avivarlon.com
החברה עוסקת בתחומי הנדל"ן בסרביה ובארה"ב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   106   
   520041286   
    83,274 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אביב ארלן אגח ו  
 
סימול: אבלן.ק6
מס' ני"ע: 1060128
סוג ני"ע: אג"ח
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 101.95 
 שינוי(%)  + 0.92% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 2,039 
 מספר עסקאות
 1 
 הון רשום למסחר
 72,102,000 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 73,508 
 שער בסיס
 101.02 
 שער פתיחה
 101.02 
 שער גבוה
 101.95 
 שער נמוך
 101.95 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 1.7% 
 תשואה מתחילת השנה (%)  + 5.6% 
 ריבית 5.00000 
פרטים נוספים
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אביב ארלון
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
2,039
101.95
101.95
101.02
101.02
0.92%
101.95
101.95
21/02/2019
0
0
0
101.02
101.02
0%
101.02
101.02
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 22/02/2019 - 23:28 דוחות כספיים אחרונים
20/02/2019 13:02
20/02/2019 12:44
22/01/2019 17:38
01/01/2019 10:26
26/12/2018 16:38
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים