אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ophectra.co.il
החברה עוסקת בייזום,הקמה וניהול תחנות דלק,ובניהול,תכנון ופקוח פרוייקטי נדל"ן.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1010   
   520041955   
    34,476 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אופקטרא  
 
סימול:
אפקטלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1080720
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 222.50 
 שינוי(%) -3.68% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 66,309 
 מספר עסקאות
 28 
 הון רשום למסחר
 15,494,642 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 34,476 
 שער בסיס
 231 
 שער פתיחה
 231 
 שער גבוה
 233 
 שער נמוך
 220.10 
 תשואה מתחילת החודש (%) 13.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -2.5% 
 CUSIP M28091201 
 בורסת חול OTC 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אופקטרא נדלן
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
66,309
220.10
233
231
231
-3.68%
222.50
222.50
21/02/2019
132,456
218.10
239.90
239.90
233.60
-1.11%
231
231
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 22:28 דוחות כספיים אחרונים
18/02/2019 19:12
18/02/2019 19:10
13/02/2019 18:40
12/02/2019 14:34
11/02/2019 13:00
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים