אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ophectra.co.il
החברה עוסקת בייזום,הקמה וניהול תחנות דלק,ובניהול,תכנון ופקוח פרוייקטי נדל"ן.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   1010   
   520041955   
    52,180 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אופקטרא  
 
סימול:
אפקטלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1080720
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 262.60 
 שינוי(%) -1.39% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 137,572 
 מספר עסקאות
 15 
 הון רשום למסחר
 19,870,337 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 52,180 
 שער בסיס
 266.30 
 שער פתיחה
 266.30 
 שער גבוה
 266.30 
 שער נמוך
 259 
 תשואה מתחילת החודש (%) 2.2% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 15.1% 
 CUSIP M28091201 
 בורסת חול OTC 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אופקטרא נדלן
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
137,572
259
266.30
266.30
266.30
-1.39%
262.60
262.60
17/06/2019
40,392
260
271.90
260
259.10
2.78%
266.30
266.30
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 02:11 דוחות כספיים אחרונים
13/06/2019 12:39
12/06/2019 17:37
02/06/2019 13:40
15/04/2019 19:19
14/04/2019 20:02
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים