איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.issta.co.il
החברה עוסקת בניהול סוכנות נסיעות קמעונאית וסיטונאית,הפעלת בתי מלון בארץ ובחו"ל,חבילות נופש ונדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   1036   
   520042763   
    751,424 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מלונאות ותיירות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  איסתא  
 
סימול: אסתא
מס' ני"ע: 1081074
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 5,664 
 שינוי(%) -0.93% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 1,104,593 
 מספר עסקאות
 123 
 הון רשום למסחר
 13,266,668 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 751,424 
 שער בסיס
 5,717 
 שער פתיחה
 5,717 
 שער גבוה
 5,701 
 שער נמוך
 5,650 
 תשואה מתחילת החודש (%) -9.3% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 8.0% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - איסתא
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
1,104,593
5,650
5,701
5,717
5,717
-0.93%
5,664
5,664
17/06/2019
2,332,172
5,700
5,830
5,805
5,805
-1.52%
5,717
5,717
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 01:59 דוחות כספיים אחרונים
16/06/2019 15:01
13/06/2019 09:04
02/06/2019 08:52
02/06/2019 08:49
28/05/2019 19:32
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים