או.אר.טי.טכנולוגיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ortechno.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק מערכות כירטוס וניהול אלקטרוניות לתחבורה ציבורית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   1135   
   513057588   
    167,450 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   אלקטרוניקה ואופטיקה   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  או.אר.טי  
 
סימול:
ארטכלני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1086230
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 3,392 
 שינוי(%) -4.50% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 22,727 
 מספר עסקאות
 15 
 הון רשום למסחר
 4,936,611 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 167,450 
 שער בסיס
 3,552 
 שער פתיחה
 3,552 
 שער גבוה
 3,467 
 שער נמוך
 3,385 
 תשואה מתחילת החודש (%) -7.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 20.9% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - או.אר.טי.
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
22,727
3,385
3,467
3,552
3,552
-4.5%
3,392
3,392
17/06/2019
817
3,552
3,552
3,552
3,552
0%
3,552
3,552
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 01:40 דוחות כספיים אחרונים
12/06/2019 17:13
14/05/2019 22:59
07/05/2019 19:49
18/04/2019 09:32
15/04/2019 05:58
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים