אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.elal.co.il
חברת תעופה העוסקת בהטסת נוסעים ומטען בטיסות סדירות ושכר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   1152   
   520017146   
    473,412 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אל על  
 
סימול: אלעל
מס' ני"ע: 1087824
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 95.50 
 שינוי(%)  + 0.10% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 270,835 
 מספר עסקאות
 91 
 הון רשום למסחר
 495,719,135 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 473,412 
 שער בסיס
 95.40 
 שער פתיחה
 96.30 
 שער גבוה
 96.30 
 שער נמוך
 95 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 1.9% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -19.3% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אל על
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
270,835
95
96.30
96.30
95.40
0.1%
95.50
95.50
24/04/2019
299,487
95.10
97.40
97.40
97.20
-1.85%
95.40
95.40
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 20:55 דוחות כספיים אחרונים
14/04/2019 13:24
11/04/2019 20:03
07/04/2019 15:12
13/03/2019 16:58
13/03/2019 08:02
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים