אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.elal.co.il
חברת תעופה העוסקת בהטסת נוסעים ומטען בטיסות סדירות ושכר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   1152   
   520017146   
    461,515 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אל על  
 
סימול: אלעל
מס' ני"ע: 1087824
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 17/06/2019
 שער נעילה (באגורות)
 93.10 
 שינוי(%)  + 0.54% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 414,742 
 מספר עסקאות
 83 
 הון רשום למסחר
 495,719,135 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 461,515 
 שער בסיס
 92.60 
 שער פתיחה
 93 
 שער גבוה
 93.50 
 שער נמוך
 91.80 
 תשואה מתחילת החודש (%)  + 10.2% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -21.4% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אל על
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
414,742
91.80
93.50
93
92.60
0.54%
93.10
93.10
17/06/2019
368,435
92
95.60
94
94
-1.49%
92.60
92.60
16/06/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 18/06/2019 - 01:41 דוחות כספיים אחרונים
16/06/2019 18:18
12/06/2019 08:45
04/06/2019 20:14
04/06/2019 20:08
04/06/2019 09:32
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים