אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.elal.co.il
חברת תעופה העוסקת בהטסת נוסעים ומטען בטיסות סדירות ושכר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   1152   
   520017146   
    552,231 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אל על  
 
סימול: אלעל
מס' ני"ע: 1087824
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 21/02/2019
 שער נעילה (באגורות)
 111.40 
 שינוי(%) 0.00% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 823,888 
 מספר עסקאות
 143 
 הון רשום למסחר
 495,719,135 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 552,231 
 שער בסיס
 111.40 
 שער פתיחה
 112 
 שער גבוה
 112.40 
 שער נמוך
 110.10 
 תשואה מתחילת החודש (%) -4.5% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -5.9% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אל על
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
823,888
110.10
112.40
112
111.40
0%
111.40
111.40
21/02/2019
216,837
111
112
111.80
111.80
-0.36%
111.40
111.40
20/02/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 21/02/2019 - 21:47 דוחות כספיים אחרונים
28/01/2019 08:33
24/01/2019 08:17
23/01/2019 18:41
07/01/2019 17:45
31/12/2018 15:39
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים