אטראו שוקי הון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה מחזיקה מחצית מבית ההשקעות "ילין לפידות".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   1307   
   513773564   
    635,909 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  אטראו שוקי הון  
 
סימול: אטרא
מס' ני"ע: 1096106
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 4,319 
 שינוי(%) -1.93% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 68,801 
 מספר עסקאות
 22 
 הון רשום למסחר
 14,723,520 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 635,909 
 שער בסיס
 4,404 
 שער פתיחה
 4,404 
 שער גבוה
 4,368 
 שער נמוך
 4,305 
 תשואה מתחילת החודש (%) 10.9% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 34.7% 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - אטראו שוקי הון
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
68,801
4,305
4,368
4,404
4,404
-1.93%
4,319
4,319
24/04/2019
9,293
4,310
4,440
4,352
4,352
1.19%
4,404
4,404
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 22:09 דוחות כספיים אחרונים
04/04/2019 17:11
27/03/2019 18:43
27/03/2019 18:41
27/03/2019 18:39
27/03/2019 18:22
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים