איתמר מדיקל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.itamar-medical.com
החברה עוסקת בפיתוח ושיווק מכשירים רפואיים לא-פולשניים ותוכנה לטיפול בתחומי רפואת השינה והקרדיולוגיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (24/04/2019)   
   1411   
   512434218   
    406,794 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   מכשור רפואי   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
מניות איגרות חוב איגרות חוב להמרה כתבי אופציה כל ניירות הערך
  איתמר  
 
סימול:
אתמררישום כפול – ני"ע של חברה דואלית לני"ע מונה עושה שוק  
מס' ני"ע: 1102458
סוג ני"ע: מניה
 
תל אביב 24/04/2019
 שער נעילה (באגורות)
 121.30 
 שינוי(%) -1.14% 
 מחזור מסחר(ש"ח)
 354,567 
 מספר עסקאות
 64 
 הון רשום למסחר
 333,902,421 
 שווי שוק (אלפי ש"ח)
 405,024 
 שער בסיס
 122.70 
 שער פתיחה
 122.70 
 שער גבוה
 122.70 
 שער נמוך
 120 
 תשואה מתחילת החודש (%) -10.6% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -5.2% 
 בורסת חול NASDAQ-CM 
 
 
 
שני ימי המסחר האחרונים - איתמר מדיקל
מחזור מסחר(ש"ח)שער נמוךשער גבוהשער פתיחהשער בסיסשינוי (%)שער נעילה מתואם*שער נעילה (באגורות) תאריך
354,567
120
122.70
122.70
122.70
-1.14%
121.30
121.30
24/04/2019
305,198
121
127.90
121
121
1.4%
122.70
122.70
23/04/2019
   פתח בחלון נפרד   
* מתואם לדיבידנדים והטבות
דיווחים אחרונים לבורסה - נכון לתאריך 24/04/2019 - 21:29 דוחות כספיים אחרונים
23/04/2019 21:22
23/04/2019 13:28
14/04/2019 22:33
11/04/2019 21:48
11/04/2019 07:01
להודעות נוספות ממאי"ה
למועדים ותשלומים